Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2021-05-13 12:14:19 Sprawozdanie finansowe ZS Karnkowo za rok 2020 Bilans Informacja dodatkowa - wyciąg Informacja dodatkowa-Maliszewo Rachunek zysków i strat Zestawienie zmian w funduszu Szczegóły
2 2021-03-31 10:17:43 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Raport Punkt Przedszkolny w Maliszewie Raport Szkoła Podstawowa im. F. Żwirki i S. Wigury w Maliszewie Szczegóły
3 2017-06-28 09:58:07 Wewnątrzszkolny system oceniania Ocenianie wewnątrzszkolne Aneks Nr 1 do Oceniania Wewnątrzszkolnego Szczegóły
« »