Ochrona danych osobowych

Wypełniając obowiązek informacyjny w zakresie danych osobowych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), oraz dbając o przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe oraz dane osobowe Twojego dziecka/podopiecznego informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Żwirki i Wigury, znajdująca się w Maliszewie 29, 87 – 600 Lipno. Możesz się z nami skontaktować telefonicznie pod numerem: 54 288 13 25 lub poprzez adres e-mail pod adresem: maliszewo29[at]wp[dot]pl

W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych można skontaktować się
z Inspektorem Danych Osobowych pod numerem telefonu: 54 287 20 48 lub poprzez adres e-mail: ochronadanych[at]uglipno[dot]pl.

Dane osobowe są przez nas przetwarzane na podstawie:

 • Obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
 • Zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 pkt e RODO),
 • Zgody osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 pkt a RODO),
 • Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO).

Podstawa przetwarzania danych jest zależna od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

Odbiorcami danych są wyłącznie podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa.

Osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • wycofania zgody, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody, przed jej cofnięciem.
 • usunięcia danych po ustaniu celu przetwarzania, zgodnego z przepisami prawa
 • ograniczenia przetwarzania danych jeżeli posiadane przez nas dane są nieprawidłowe lub jeśli przetwarzamy je bezpodstawnie,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeśli przetwarzamy dane niezgodnie z prawem.

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe, podanie danych jest wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zrealizowania celu, dla którego dane są przetwarzane.

Dane osobowe są przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że także tymczasowo przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa
i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznym, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Dane osobowe nie są profilowane.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>